Prosím o seznam dokumentace potřebné k žádosti pro dotaci v rámci Zelená úsporám.

Podrobné kroky a seznam dokumentace najdete zde. Zjednodušeně viz. níže. Především je třeba vyplnit formulář. Formuláře se liší v závislosti na tom, kdo žádá (fyzická/právnická osoba) a pro jaký konkrétní účel je dotace požadována (starý dům, novostavba..). K formuláři pro fyzické osoby se vyžadují tyto přílohy:

1. Krycí list technických parametrů - vyplníte ve spolupráci s oprávněnou osobou (projektantem) dokumentace
2. Projektová dokumentace - výkresová část a technická zpráva.
3. Odborný posudek - zde budou uvedeny informace týkající se tepelně-technických vlastností domu a předpokládaných úspor energie po aplikaci zateplení.
4. List vlastnictví k nemovitosti/domu - vydává příslušný katastrální úřad. 5. Formuláře včetně příloh jsou k dostání na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo na pobočkách
spolupracujících bank.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Hvozdnice

Hvozdnice

Na první pohled nevypadala chata úplně v kondici...
[více]