Odborné články

Lešení

 

Pověry o zateplování - Shrnutí

Nahlédnutí do zakořeněných mýtů a pověr mnohé z vás pravděpodobně příliš nepřekvapilo. Rád bych závěrem vyjádřil své přesvědčení, že k navrhování stavby je nutno přistupovat komplexně a bez předsudků. Komplexní přístup k návrhu je, nebo by měl být, základní výhodou uceleného vzdělání v oboru pozemních staveb. Velmi mne trápí, že právě v této oblasti vzniká příliš mnoho chyb a následných poruch jen v důsledku přesvědčení, že tak jednoduchou věc jako je stavba může zvládnout každý (vida další mýtus).

Převzato od Ing. Jiřího Šály, CSc.

1. pověra: Zateplením domů se zvyšuje riziko kondenzace vodní páry a vzniku plísní

Při vnějším zateplení je skutečnost právě opačná: zateplení výrazně sníží nebo zcela odstraní kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Teplota na vnitřním povrchu obvodových stěn je vyšší, vzdaluje se tak od teploty rosného bodu, což brání i vzniku plísní. [více]

2. pověra: Zateplením se obvodová konstrukce příliš uzavře a nedýchá

Tvrzení opět neplatí v případě vnějšího zateplení, a je zcela správné pro vnitřní zateplení. Vnější zateplení v zimním období skutečně poněkud potlačí téměř zanedbatelný prostup vzduchu obvodovými konstrukcemi (více než 95% výměny vzduchu však zajišťují spáry a technologická zařízení, jako jsou ventilátory a digestoře), ale vnitřní vrstvy konstrukce nadále reagují na změny vlhkosti vnitřního vzduchu - konstrukce "dýchá". [více]

3. pověra: Dokonalé utěsnění oken je nejlevnější a nejúčinnější způsob šetření energií

Slovo "dokonalé" bych nahradil výrazem "přiměřené". Jakmile okna utěsníme dokonale, zamezíme sice nadměrnému a nežádoucímu úniku tepla, ale i větrání potřebnému pro naše zdraví i bezpečnou funkci konstrukcí. [více]

4. pověra: Bez parozábrany u vnitřního povrchu není možné provést bezpečné zateplení šikmé střechy podkroví

Tvrzení patří spíše mezi obchodní triky: pro dodavatele je samozřejmě zajímavé prodat co nejvíce materiálových vrstev. Zásada však platí beze zbytku pouze pro tzv. teplé střechy - střechy bez odvětrání mezi tepelnou izolací a hydroizolací, popřípadě pojistnou hydroizolací. [více]

5. pověra: Pěnový polystyren v konstrukcích po časech "mizí"

Pověra vznikla v začátcích užívání tohoto izolačního materiálu v důsledku prohřešků vůči jeho užitným vlastnostem. Pěnový polystyren neodolává teplotám trvale se pohybujícím nad 70 °C, ani působení organických rozpouštědel. [více]

6. pověra: Hydrofobizace (nátěr proti vlhkosti) trvale zajišťuje dobré tepelně izolační vlastnosti některých izolačních materiálů na úrovni jejich suchého stavu

Hydrofobizace některých izolačních materiálů má časově omezené působení, řádově několik let. Ve srovnání s vlivem tepelné izolace po celou dobu trvanlivosti stavby se tedy jedná o krátké období. [více]

7. pověra: Nejlevnější zateplení získáme kombinací nejlevnějších součástí různých zateplovacích systémů

Každý zateplovací systém má vyvíjené a odzkoušené optimální spolupůsobení všech složek. Citovanou kombinací získáme jakousi náhražku, která však nemá odzkoušené a tudíž ani garantované vlastnosti. [více]

8. pověra: Na zateplovací systémy lze použít klasické omítky, jsou-li v dostatečné tloušťce

Teplotní dilatační pohyby (roztahování materiálů při vyšších teplotách a jejich smršťování při nízkých teplotách) povrchových vrstev vnějšího líce tepelné izolace způsobují výrazné namáhání omítkové vrstvy, které křehká a nepoddajná klasická omítka neumí přenést a popraská i při větších tloušťkách. [více]

9. pověra: Je výhodné a úsporné nahradit klasická dvojitá (špaletová) okna jednoduchými s izolačními dvojskly či okny zdvojenými

Úpravou vznikne výrazný teplený most ve stěně přiléhající k okennímu rámu s rizikem vzniku plísní tam, kde předtím nebyly. Bez dalších stavebních úprav je proto nejvýhodnější oprava či výměna původních dvojitých dřevěných oken, ovšem s lepšími skly na vnitřní straně. [více]

10. pověra: Jednovrstvé zděné systémy, jako je zdivo z pórobetonových či vylehčených keramických TERM tvárnic, jsou bez tepelných mostů a nehrozí u nich riziko vzniku plísní na vnitřním povrchu

Jedná se o hrubé zkreslení skutečnosti. Výrobci těchto systémů se soustředili na vylepšování vlastností zdiva v ideálním výseku (kde zdivo také zkouší). [více]

11. pověra: Zateplování obvodových stěn je zbytečné, neboť okny uniká daleko více tepla. Lepší je vyměnit okna za izolačně výhodnější

Tento názor je ve většině případů přinejmenším nepřesný, i když má správný základ. Okny skutečně uniká více tepelné energie. Díváme-li se na problém z pohledu ryze energetického, pak je důvod zaměřit se hlavně na okna. [více]

12. pověra: Zateplovací úpravy stavby mají delší návratnost než zásahy do technologického vybavení objektu, proto je výhodnější provádět (a z hlediska státu podporovat) změny způsobu vytápění

Jedná se opět o zčásti dobré tvrzení, které však má nesprávný závěrečný úsudek. [více]

Problematika pojivových bází probarvených omítek používaných na zateplovacích systémech

Protože se problematikou fasád zabýváme více než 10 let a nikde nikdy nikdo pořádně toto téma nevysvětlil a ani různé odkazy na výrobce a jejich technické listy nepomohou laikům ani odborníkům dostat se dále pod pokličku, ráda přispěji s mým doplněním. [více]

Jaké technologie zateplení fasády existují?

Kontaktní zateplení je nejčastěji používaný způsob zateplení stěny, který je nenáročný na aplikaci. Jde o systém lepení izolačních materiálů (desek) přímo na obvodovou stěnu. Kromě samotného lepení se desky ještě ke zdivu kotví, takže je zaručena perfektní přilnavost a pevnost. Odtud název systému kontaktní izolace. Po uchycení se izolace omítne tenkovrstvou obarvenou omítkou. Tento způsob izolace lze použít nejen u klasických zděných budov, ale také u moderních dřevostaveb. [více]

Jakou izolaci pro zateplení zvolit?

Protože zateplení domu realizujeme na desítky let, je potřeba vybírat druh izolace obezřetně. Při výběru zohledňujeme naše potřeby, místní podmínky, druh zdiva. Dle toho určujeme způsob provedení samotné instalace a nejvhodnější materiál. Důležité jsou především izolační vlastnosti použitých materiálů. Určitě neplatí, že čím je deska tlustší, tím má lepší tepelně-izolační vlastnosti. Naopak. Existují i vysoce kvalitní, přitom však tenké izolační materiály. [více]

Akumulace a tepelná izolace dřevostaveb

Konstrukce dřevostaveb opravdu neakumuluje teplo v takové míře jako konstrukce zděných staveb. Výhodou je, že ohříváte pouze vnitřní objem vzduchu, tepelná energie se tak neukládá nejdříve do těžkých konstrukcí. Pokud trváte na stavbě s lepšími akumulačními vlastnostmi, můžete si nechat vypracovat projekt dřevěné konstrukce, který obsahuje vložené zděné nebo betonové části. [více]

Jaké jsou náklady na pasivní dům?

I dobře navržený pasivní dům je dražší než klasický dům. V Německu se uvádí zvýšení nákladů o cca 8 %. Vzhledem k tomu, že standard běžného českého domu je kvalitativně nižší, tak v našich podmínkách vychází zvýšení o cca 15–20 % i více. [více]

Nízkoenergetické/pasivní domy a jejich zateplení

V současné době se v České republice začíná ve značné míře prosazovat nízkoenergetické stavění, jakou má mít izolaci. Jak je to tedy s fasádou u těchto budov? [více]

Broušené cihly

Pro nejmodernější technologii zdění na tenkou spáru jsou určené broušené cihelné bloky, které se místo klasického zdění na maltu spojují pomocí speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) nebo pěny. Technologie výroby těchto cihel je stejná jako u ostatních cihelných bloků, broušené cihly se však vyrobí vyšší a po vypálení se jejich ložné plochy zabrušují do rovnoběžných rovin brusnými kotouči. Výsledná výška cihel je 249 mm. [více]

Údržba systémů

Potřebu údržby vyvolává degradace povrchové úpravy působením povětrnosti nebo mechanická poškození. V průběhu doby dochází také k jejímu zašpinění, případně se mohou na povrchové úpravě objevit řasy. Běžnou údržbou se rozumí údržba v intervalu 10 až 15 let, při které se provádí: [více]

Životnost zateplovacích systémů

Pozitivní výsledky mnohých šetření spolu s rozvojem trhu s kontaktními zateplovacími systémy vyvrátily počáteční nedůvěru k této technologii. Zároveň byly formulovány základní předpoklady pro dosažení dlouhodobé životnosti: [více]

Tepelná akumulace

Je doloženo, že v našich klimatických podmínkách lze využitím tepelné akumulace budov zajistit až 15% úsporu tepla na vytápění oproti budovám bez tepelné akumulace. [více]

Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce

Ve většině stavebních konstrukcí dochází k určité kondenzaci vodní páry v nejchladnějším období roku, která se pak v celoročním průběhu zase vypaří. Takto opakovaně zvlhčovaná oblast v konstrukci se nazývá kondenzační zóna. Například u jednovrstvých konstrukcí je kondenzační zóna v okolí jejich středu. [více]

"Definice" tepelného mostu

Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v bezprostředním okolí tohoto místa. Jde tedy o místa, kudy uniká na jednotku plochy mnohem více tepelné energie než okolní konstrukcí při stejné ploše. Tepelné mosty mohou být systémové, nahodilé a nebo se může jednat o tepelné vazby. V praxi se tepelné mosty projevují chladnějším místem v interiéru a nebo naopak teplejším místem v exteriéru, pokud je pochopitelně interiér teplejší než exteriér. Velikost tepelného mostu [více]

Jak je to s pojmem - dýchání staveb a dýchání polystyrenu

Zateplování se v dnešní době stalo hitem. Snad nikdy nebyly stránky novin a časopisů tak zaplněné tou tematikou. Dokonce i z úst politiků je možné poprvé slyšet, že existuje cesta, jak snížit spotřebu energie, a k tomu pomoci domácímu trhu právě podporou zateplování staveb. Mezi lidmi je toto téma také velmi populární: důvody jsou zřejmé. Zateplením stavby je možné trvale šetřit významné částky peněz, a co je neméně důležité, lze snížit emise CO2 do ovzduší [více]

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Čelákovice

Čelákovice

Novostavba RD zateplená systémem Baumti Open plus.
[více]