Fasádní systémy

Tepelně izolační systémy Rozdílné klimatické podmínky jsou základní charakteristikou našich zeměpisných šířek. V létě teplo v zimním období chladno, občas velmi mrazivo. Jedním z mnoha kroků k zajištění stabilního klima uvnitř objektů pro bydlení, ale i průmyslových objektů je dostatečná a kvalitní tepelná izolace budov.

Životnost fasády

Životnost fasády

Dnes už víme, že budoucí generace budou žít v závěsu našich dnešních rozhodnutí. V posledních letech se stále opakuje téma "Změna klimatu" a s ním spojená výstraha pro nás a náš vztah k životnímu prostředí. "Trvale udržitelný rozvoj člověka" je ten správný směr ekonomického vývoje a způsobu života, který uspokojí současnou potřebu, aniž by poškodil budoucí generace. Vnější zateplení domu vytváří teplý obal kolem celé budovy. Tento plášť zakrývá veškeré tepelné mosty a další vady masivní nosné konstrukce.

Dlouhodobá životnost zateplení

Pokud má být dosažena dlouhodobá životnost a trvanlivost zateplení a ostatních systémů, musí se mimo jiné užívat systémy u nichž je zajištěno optimální spolupůsobení jednotlivých součástí. Jde zejména o to, aby byla zabezpečena: 
1. Odolnost proti vzniku a působení trhlin - zabezpečuje neporušení vnějšího souvrství 
2. Odolnost proti vodě při vysoké propustnosti pro vodní páry - nedovolí degradaci vnějšího souvrství 
3.Odolnost proti rázu - brání mechanickému poškození systému

Opravdovou životnost zateplovacích systémů nebyl schopen nikdo zatím stanovit jednoznačně. V zahraničí (ve Švýcarsku, Rakousku a Německu) je ověřená životnost 30 let (u kvalitních a dobře provedených systémů).
V ČR Cech pro zateplování uvádí obvyklou životnost kontaktních zateplovacích systémů kolem 30 let. V ekonomických výpočtech se uvažuje životnost cca 25 – 30 let. 
Při dobře provedeném a řádně udržovaném zateplovacím systému se dá předpokládat jeho životnost do 30 let

Životnost zateplené fasády může prodloužit:

  • správný návrh zateplení včetně všech detailů
  • správná realizace
  • správná následná údržba

Hlavní podnikatelským motem našich aktivit je především kvalita návrhu a vlastní realizace fasád za rozumných ekonomických podmínek.

S ohledem na zabezpečení výše uvedeného my doporučujeme a zároveň aplikujeme praxí osvědčené a vyzkoušené systémy Baumit.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště

Tam kde ostatní pouze zvýší tepelné parametry domu, se my snažíme dům celkově pozvednout jak technicky tak i esteticky. Spolu s zateplovacím systéme…
[více]