Fasádní systémy

Tepelně izolační systémy Rozdílné klimatické podmínky jsou základní charakteristikou našich zeměpisných šířek. V létě teplo v zimním období chladno, občas velmi mrazivo. Jedním z mnoha kroků k zajištění stabilního klima uvnitř objektů pro bydlení, ale i průmyslových objektů je dostatečná a kvalitní tepelná izolace budov.

Životnost fasády

Životnost fasády

Dnes už víme, že budoucí generace budou žít v závěsu našich dnešních rozhodnutí. V posledních letech se stále opakuje téma "Změna klimatu" a s ním spojená výstraha pro nás a náš vztah k životnímu prostředí. "Trvale udržitelný rozvoj člověka" je ten správný směr ekonomického vývoje a způsobu života, který uspokojí současnou potřebu, aniž by poškodil budoucí generace. Vnější zateplení domu vytváří teplý obal kolem celé budovy. Tento plášť zakrývá veškeré tepelné mosty a další vady masivní nosné konstrukce.

Dlouhodobá životnost zateplení

Pokud má být dosažena dlouhodobá životnost a trvanlivost zateplení a ostatních systémů, musí se mimo jiné užívat systémy u nichž je zajištěno optimální spolupůsobení jednotlivých součástí. Jde zejména o to, aby byla zabezpečena: 
1. Odolnost proti vzniku a působení trhlin - zabezpečuje neporušení vnějšího souvrství 
2. Odolnost proti vodě při vysoké propustnosti pro vodní páry - nedovolí degradaci vnějšího souvrství 
3.Odolnost proti rázu - brání mechanickému poškození systému

Opravdovou životnost zateplovacích systémů nebyl schopen nikdo zatím stanovit jednoznačně. V zahraničí (ve Švýcarsku, Rakousku a Německu) je ověřená životnost 30 let (u kvalitních a dobře provedených systémů).
V ČR Cech pro zateplování uvádí obvyklou životnost kontaktních zateplovacích systémů kolem 30 let. V ekonomických výpočtech se uvažuje životnost cca 25 – 30 let. 
Při dobře provedeném a řádně udržovaném zateplovacím systému se dá předpokládat jeho životnost do 30 let

Životnost zateplené fasády může prodloužit:

  • správný návrh zateplení včetně všech detailů
  • správná realizace
  • správná následná údržba

Hlavní podnikatelským motem našich aktivit je především kvalita návrhu a vlastní realizace fasád za rozumných ekonomických podmínek.

S ohledem na zabezpečení výše uvedeného my doporučujeme a zároveň aplikujeme praxí osvědčené a vyzkoušené systémy Baumit.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

603 409 403
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Zateplení vily - Praha Libuš

Zateplení vily - Praha Libuš

Dům opět získal svojí čistotu a potvrdil svoji vyjímečnost nejenom v ulici.
[více]