Broušené cihly

Pro nejmodernější technologii zdění na tenkou spáru jsou určené broušené cihelné bloky, které se místo klasického zdění na maltu spojují pomocí speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) nebo pěny. Technologie výroby těchto cihel je stejná jako u ostatních cihelných bloků, broušené cihly se však vyrobí vyšší a po vypálení se jejich ložné plochy zabrušují do rovnoběžných rovin brusnými kotouči. Výsledná výška cihel je 249 mm.


Výhody zdiva z broušených cihel

Tloušťka vodorovné spáry ve zdivu je 1 mm, výškový modul zdění 250 mm zůstává zachován. Tepelné mosty v ložných spárách jsou minimální a zvyšují se tepelněizolační parametry zdiva. Oproti klasickému způsobu zdění se snížila jeho pracnost a zvýšila se rychlost zdění. Spotřeba zdicí malty poklesla o více než 80 % a snížily se nároky na zařízení staveniště. Při zdění se do zdiva vnáší minimální množství technologické vlhkosti, a tím se snižuje vlhkost hotového zdiva. Zdivo z broušených cihel vytváří jednolitý a stejnorodý podklad pro omítku a v omítce nevznikají praskliny zapříčiněné dotvarováním zdiva. To vše, spolu s faktem, že v ceně cihel je již započtena cena lepidla nebo pěny a zakládací malty, přináší zákazníkům snížení nákladů na stavbu domu.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Železnice

Železnice

Kabát dělá nejen člověka, ale i dům. Za málo peněz hodně muziky.
[více]