Nízkoenergetické/pasivní domy a jejich zateplení

V současné době se v České republice začíná ve značné míře prosazovat nízkoenergetické stavění, jakou má mít izolaci. Jak je to tedy s fasádou u těchto budov?


Za nízkoenergetický dům můžeme obecně považovat dům s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh/m2a. Pasivním domem je potom stavba, která má tuto hodnotu menší nebo rovnu 15 kWh/m2a. Pokud je tato hodnota menší než 5 kWh/m2a, hovoříme o nulovém domě, který se ovšem zatím vyskytuje pouze zřídka. Pro porovnání s ostatní výstavbou můžeme uvést, že podle aktuálních požadavků je roční měrná potřeba tepla na vytápění pro novostavby asi 80 – 140 kWh/m2a a u starších budov je to dokonce často dvojnásobek.


Kabát domu tvoří fasáda + okna + střecha


Fasáda + střecha pasivních domů

Nejvíce pozornosti musíme věnovat tepelné izolaci domu. Pro pasivní dům nevyhoví jednovrstvá konstrukce, tudíž musí být navržena konstrukce sendvičová, u které je co nejtenčí nosná konstrukce a k ní je přidávána silná izolační vrstva, která je u podlahy nad terénem silná přibližně 20 – 25 cm, ve stěnách 35 cm a ve střeše 40 cm.


Tepelně izolační okna pasivních domů

Další důležitou částí pasivního domu jsou okna, na kterých se nesmí šetřit. Kvalitu oken zajišťuje zasklení izolačním trojsklem nebo dvojsklem se speciální fólií Heat mirror, izolovaný rám okna, kvůli přerušení tepelného mostu, těsnost všech okenních spár a správná montáž.


V ideálním případě by měla mít jižní fasáda prosklenou plochu do 40%, severní fasáda by měla být bez oken a západní a východní fasáda s omezenými okny. Jižní prosklenou fasádu je potom třeba chránit stíněním proti nadměrnému slunečnímu záření. Nejlepší a nejúčinnější je stínění z venkovní strany. Při použití vnitřních žaluzií zůstává totiž část tepla v interiéru, což vede k přehřátí.


Závěrem lze tedy říci, že bydlení v pasivním domě zaručuje vysokou kvalitu vnitřního prostředí. Nemůže zde dojít ke kondenzaci na konstrukcích ani chladnému sálání stěn, máme zaručenou tepelnou pohodu v létě i v zimě. Vzduch je vhodný pro alergiky a osoby s astmatem. Počáteční investice jsou sice vyšší než u běžné novostavby, avšak velmi rychle se vrátí vzhledem k minimálním nákladům na provoz celé budovy.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Zateplení domu - Praha Kamýk

Zateplení domu - Praha Kamýk

Zateplení fasády a celého domu, Praha Kamýk - KZS Extherm EPS F 100 mm; silikonová omítka K 1,5 mm, parapety Elox bronz.
[více]