Problematika pojivových bází probarvených omítek používaných na zateplovacích systémech

Protože se problematikou fasád zabýváme více než 10 let a nikde nikdy nikdo pořádně toto téma nevysvětlil a ani různé odkazy na výrobce a jejich technické listy nepomohou laikům ani odborníkům dostat se dále pod pokličku, ráda přispěji s mým doplněním.

U povrchových úprav zateplovacích systémů (tenkovrstvých probarvených tzv. "mokrých" omítek) je zásadní pojivová báze. V zásadě existují báze 3 (pak jsou ještě nějaké kombinace a speciality), silikát-tedy draselné vodní sklo, silikon-silikonová mikroemulze a akrylát-akrylátová disperze.

Výsledné výrobky vypadají na první pohled stejně, ale významně se odlišují svými vlastnostmi. Je třeba sledovat především:

  • přilnavost - na co mohu co aplikovat
  • paropropustnost
  • vodoodpudivost
  • zpracovatelnost
  • flexibilita, křehkost

Silikátová báze- (samozřejmě platí nejen pro omítky ale i pro barvy) zde je použito nejminerálnější pojivo (pominu-li vápno), je nutné aplikovat na stejnorodý podklad (penetrovaná stěrka zateplovacího systému je ok) minerálního původu, nikoliv na jinou bázi!!! (silikon, akrylát), je třeba dát pozor na okolní teplotu, v případě, že budete pracovat bez fasádních sítí na sluníčku, určitě budete mít kocoury a bude vám to schnout pod rukama (řešení-aplikace bez ochranných fasádních sítí je vstát v 4,00 a začít tahat omítku hned po rozednění)-tedy zpracovatelnost složitější, ale z hlediska paropropustnosti je na tom silikát z těchto 3 bází nejlépe (ale u zatepleni EPS (izolant polystyren) to stejně nevyužijete), pojivo silikátové omítky vyzrává způsobem, že se chemicky spojí s podkladem a vzniká ideální kotva (v případě, že se jedná o správný podklad)-dojde k tzv. prokřemenění. Jinak je omítka křehká a má menší flexibilitu než ostatní báze, samozřejmé je vodoodpudivá, ale způsobem, když zmokne je mokrá (přijme vodu) ale následně zase vyschne, to má vliv i na stárnutí (patinu), kde se odlišuje od ostatních, používá se především v minerálních systémech s vatou, kde se využije její vynikající paropropustnost, jinak masově se nepoužívá.

Silikon, akrylát- masově používané báze, obě velmi dobře zpracovatelné, flexibilní a mohou se aplikovat i na jiné báze (silikon na akrylát i silikát, akrylát stejně tak), vodoodpudivost velmi dobrá - nepřijímají vůbec vodu, pouze paropropustnost výrazně horší než silikát (akrylát) a trochu horší než silikát (silikon), v případě použití na EPS systémy ideální řešení.

Existují výrobci, kteří vyrábějí všechny báze, a je možné využít vždy tu nejvhodnější a zároveň nemají odlišné barevné vzorníky. Vždy je třeba se nejdříve informovat, jaký materiál nabídka obsahuje a poté teprve řešit otázku ceny.

Problematika zateplení není úplně tak jednoduchá jak se zdá, ale při správné technické erudici zpracovatelské firmy je tato technologie bezpečná.

Pavlína Sochůrková www.zatepleni-levne.cz

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Zateplení rodinného domu Alberovice

Zateplení rodinného domu Alberovice

V malebné vesničce v Alberovicích jsme realizovali zateplení rodinného domu. Zateplili jsem polystyrenem tl. 120 mm v soklu extrudovaný polystyren…
[více]