Údržba systémů

Potřebu údržby vyvolává degradace povrchové úpravy působením povětrnosti nebo mechanická poškození. V průběhu doby dochází také k jejímu zašpinění, případně se mohou na povrchové úpravě objevit řasy. Běžnou údržbou se rozumí údržba v intervalu 10 až 15 let, při které se provádí:

  • nanášení ochranných nátěrů,
  • případné místní opravy při mechanickém poškození.

Nátěrová hmota pro ochranné nátěry musí být snášenlivá se systémem, nesmí rozpouštět tepelnou izolaci a způsobovat botnání omítek. Musí vykazovat co nejvyšší propustnost pro vodní páru a co nejnižší hodnotu pronikání vody.

Je žádoucí potvrdit uvažovaný druh nátěrové hmoty výrobcem stávajícího zateplovacího systému. V případě mechanického poškození systému se okolo poškození vyřízne pravidelný výřez, obvykle na celou hloubku tepelné izolace.

V okolí min. 100 mm od obvodu výřezu se pečlivě odstraní povrchové úpravy systému až k výztužné vrstvě. Na očištěný stavební podklad se vlepí připravený výsek stejného druhu tepelné izolace vhodného tvaru.

Po zatuhnutí lepicí hmoty se vyplní případná spára mezi původní a novou tepelnou izolací tepelně izolačním materiálem (nejlépe stejným jako původní tepelná izolace), podle potřeby se zbrousí a následně se nanese nová výztužná vrstva s přesahem síťoviny min. 100 mm přes původní vyztužení a dodržela rovina nové výztužné vrstvy s původní.

Po vyschnutí nové výztužné vrstvy se doplní vrstvy povrchové úpravy. Místní poškození je nejvhodnější opravit co nejdříve, tak, aby nevzniklo druhotné poškození vlhkostí pronikající narušenou povrchovou úpravou systému, nebo aby nedošlo k rozšíření oblasti poškození.

E se postup oprav a barevnost konzultovat s výrobcem. Při výrazném znečištění ovzduší lze oživit povrch systému umytím tlakovou vodou nebo tlakovou vodou s přidáním saponátů, které uvádí nebo schválí výrobce. Pro odstranění řas mají výrobci zpracované přesné technologické postupy, obvykle založené na použití biocidů.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Zateplení Kostelec nad Černými lesy

Zateplení Kostelec nad Černými lesy

Investor nastavil tvrdý termín, který se podařilo přes maximální úsilí zvládnout. Na výsledek to nemělo vliv. Vše je perfektní.
[více]