Životnost zateplovacích systémů

Pozitivní výsledky mnohých šetření spolu s rozvojem trhu s kontaktními zateplovacími systémy vyvrátily počáteční nedůvěru k této technologii. Zároveň byly formulovány základní předpoklady pro dosažení dlouhodobé životnosti:

  • používání ověřených ucelených systémů, u nich je zajištěno optimální spolupůsobení jednotlivých složek
  • bezpodmínečné dodržování technologických předpisů pro provádění, daných výrobcem systému,
  • rozumný způsob užívání
  • přiměřená údržba

Optimální spolupůsobení jednotlivých složek zateplovacího systému může zajistit pouze jeho výrobce. Nelze očekávat, že laickým výběrem složek se vytvoří kvalitní zateplovací systém. Velmi dobré vlastnosti jednotlivé složky, posuzované bez vlivu těch ostatních, nemusí v konečném výsledku znamenat stejně dobré vlastnosti celého zateplení.

Tato skutečnost se odráží v platných předpisech, které nepřipouštějí uplatnění zateplovacích „systémů“ neodborně poskládaných z výrobků na trhu. Vlastní provádění zateplovacích systémů vyžaduje dodržování technologických postupů, daných předpisem výrobce.

Vysoká technologická úroveň nebyla v zednické praxi u tradičních technologií běžně vyžadována. Z těchto důvodů je jednou ze základních podmínek dosažení výsledné kvality kontrola jednotlivých technologických kroků. Jako každé stavební dílo nebo jeho součást vyžaduje i kontaktní zateplovací systém během užívání přiměřenou údržbu.

Na základě více než dvacetiletých zkušeností se ukázalo, že při včasné údržbě je možné stav zateplovacího systému dokonce vylepšovat. Vysvětlení je jednoduché – při odborné údržbě se odstraní drobné viditelné nedostatky, vzniklé při původní realizaci.

Potvrzuje se, že při dodržení základních předpokladů životnosti jsou kontaktní zateplovací systémy i po dvaceti letech prakticky bez nedostatků. Jejich očekávaná životnost je však delší.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Zateplení RD Mšené lázně

Zateplení RD Mšené lázně

Zateplení RD na nosný systém Durisol vždy s sebou nese spoustu specifik, k úspěšné realizaci patří v tomto případě zkušenost. Objekt vtipně barevně…
[více]