Zelená úsporám - dotace na zateplení domu a fasády

Společnost Profibau CZ, s.r.o prezentující se na zatepleni-levne.cz je specializovanou odbornou firmou na realizaci zateplovacích systémů. Program Zelená úsporám podporuje privátní investory v realizaci kompletních zateplovaní systémů. K získání dotace Zelená úsporám je splnit určitá technická i procedurální kritéria. Jako etablovaný a erudovaný subjekt na stavebním trhu se zateplovacími systémy jsme se rozhodli budoucím investorům připravit maximální servis vedoucí k co možná nejpohodlnější cestě uvedenou dotaci získat. Níže najdete podrobný popis jakou podporu jsme pro vás připravili.

Popis programu Zelená úsporám

Česká republika získala na Program Zelená úsporám finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.
Program Zelená úsporám je orientován na podporu realizace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
Čerpání finančních prostředků v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být alokovány na investory v průběhu celého období a to již od prního vyhlášení programu v roce 2012.

Energetické úspory

Kdo může žádat o podporu dotace Zelená úsporám

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
  • společenství vlastníků bytových jednotek,
  • bytová družstva,
  • města a obce (včetně městských částí),
  • podnikatelské subjekty,
  • případně další právnické osoby.

 

Jak je možné žádat o dotaci Zelená úsporám

Podporu Zelená úsporám je možné čerpat před vlastním dokončením, ale samozřejmě také po realizaci opatření. A to vždy na investice, které splňují podmínky programu dle směrnice MŽP Č. 2/2015. Základních podmínky možnosti čerpání jsou:

  • zpracování projektu oprávněnou osobou (na realizaci projektové dokumentace, resp. auditu je možné také získat příspěvek, 20.000-40.000,- Kč)
  • pozitivní výsledek energetického hodnocení zamýšlené úpravy
  • výběr materiálu a dodavatele registrovaných v seznamu výrobků a odborných dodavatelů v rámci programu Zelená úsporám
  • aplikace projektem doporučené úpravy s odbornou registrovanou firmou Profibau CZ, s.r.o

Eko dům

Podrobná „kuchařka“ vedoucí k získání dotace

1. Zpracování projektu 
Odborníci ze společnosti zatepleni-levne.cz Vám poradí, zda Vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu Zelená úsporám. Ve spolupráci s Vámi a oprávněnou osobou (projektantem) Vám zajistí zpracování projektu a takzvané energetické hodnocení. Na základě výsledku společně vyplníte krycí list technických parametrů k žádosti.

2. Realizace
Naše firma Profibau CZ, s.r.o prezentovaná na zatepleni-levne.cz je zařazená v Seznamu odborných dodavatelů. Tento subjekt má zaregistrovány výrobky a technologie v Seznamu výrobků a technologií, které dodává. a aplikuje.

3. Žádost o podporu a další potřebná dokumentace
Naši odborníci Vám budou nápomocni při vyplňování formulářů. Formulář je možné získat na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) - přehled krajských pracovišť zde - nebo na webových stránkách programu Zelená úsporám, kde je ke stažení zde. Fyzické osoby nepodnikající mohou formulář získat také na pobočkách bank, které jsou do programu zapojeny -přehled zde. K vyplněné žádosti je třeba doložit konkrétní přílohy. Pro přehlednost je seznam uveden zde, seznam příloh.

4. Vyplněné formuláře je třeba odevzdat na krajské pracoviště SFŽP
Fyzické osoby nepodnikající odevzdají s krycím listem projekt včetně energetického posudku v oblastech A a B na krajské pracoviště SFŽP (KP) - přehled krajských pracovišť zde. Zde dojde k posouzení předložené dokumenty a následně potvrzení. Obvyklá lhůtuje max. třicet pracovních dnů. Krajské pracoviště vás poté vyzve k vyzvednutí posouzené dokumentace.

5. Vyrozumění o poskytnutí podpory 
Přibližně do 10 týdnů od podání žádosti obdržíte vyrozumění. Obsahem tohoto dokumentu bude především číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. V případě dodržení původního záměru a podmínek programu budete mít nárok na plnou dotaci. Poskytovaná částka podpory nesmí však překročit výši investičních nákladů. Se zahájení realizace investice není třeba čekat deset týdnů, můžete začít třeba ihned po podání žádosti.

6. Prokázání ukončení realizace opatření
Po dokončení investiční akce je třeba navštívit spolupracující banku (přehled zde), kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory. Současně se předloží faktury s tzv. položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doloží, že realizace projektu byla dokončena (předávací protokol). Všechny dokumenty se předkládají přímo na krajském pracovišti SFŽP (přehled zde). Zásadní je pro všechny žadatele, že ukončení realizace opatření se dokládají na stejných pracovištích banky nebo SFŽP, kde žádost podávali.

7. Vyplacení dotace Zelená úsporám
Cca do dalších 4 týdnů vám bude doručena smlouva o vypořádání dotace (ve 3 vyhotoveních). Dvě podepsané (ověřené)smlouvy zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR (přímo na odbor GIS) -kontakt. Přiznaná podpora pak bude přibližně do 1 měsíce převedena na váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti, za podmínky, že jste majitelem účtu, na který mají být peníze deponovány.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Sluštice

Sluštice

Rekonstrukce fasády systémem Baumit domu prospěla a dům je v perfektní kondici jak technicky tak i esteticky.
[více]