12. pověra: Zateplovací úpravy stavby mají delší návratnost než zásahy do technologického vybavení objektu, proto je výhodnější provádět (a z hlediska státu podporovat) změny způsobu vytápění

Jedná se opět o zčásti dobré tvrzení, které však má nesprávný závěrečný úsudek.

Přestože úpravy staveb mají až na výjimky opravdu delší návratnost vložených investic, je ekonomicky i provozně výhodné provádět je vždy v první etapě zásahů vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu. Důvodem je úspora investic při následně menších dimenzích zdrojů a otopné soustavy i úspora při jejich provozování.

Navíc domy s nízkou energetickou náročností jsou základním předpokladem použití všech typů netradičních, obnovitelných zdrojů energií. Z hlediska státu by tedy měly být plošně (nikoli výběrové) po splnění jistých kritérií, podporovány zejména energeticky úsporné stavební úpravy, jež bývají s ohledem na delší návratnost vložených investic pro běžného investora obtížně dostupné. Tento způsob, užívaný ve většině zemí EU, se už připravuje i u nás.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Praha 6

Praha 6

Při realizaci zateplení starší rodinné vily na Praze 6 jsme použili zateplovaci systém Baumit Open Plus v kombinace se systémem Baumit Resolution,…
[více]